Henri de Toulouse-Lautrec prvi je veliki slikar koji je na svojim impresionističkim platnima ovjekovječio francuskog bulldoga. Učinio je to u više navrata, a najpoznatije njegovo djelo sa malim psićem uzdignutih ušiju nastalo je 1897. godine, bila je to slika “Prodavač kestena”. Francuskih bulldozi tada više nisu bili lovci na štakore niti ljubimci siromašnih engleskih radnika koji su iz Nottinghama došli trbuhom za kruhom u Normandiju, najviše se ih voljele kurtizane, samosvjesne vlasnice kultnih restorana, ali približili su se i ekskluzivnim prostorima pariške aristokracije, društvenoj i umjetničkoj eliti. Nekoliko je takvih pasa imao i sam Toulouse-Lautrec. Poslije su ih na svojim slikama bilježili i Edouard Manet, pa Francis Picabia, a sedamdeset godina kasnije i Andy Warhol…

Post a Comment

0 Comments